Taageeridda
Dhalinyarada

Sanduuqyada Lacagta


Sawir Kuma Jiro Tusaale Bank 123456

Digniin!

Lacagta waxa aad siinaysaa Ururka Dhalinyarada. Haddaba, lacag ha dirin haddii ay dalkaaga ka tahay sharci darro ama ay dhibaato kaa soo gaadhayso.